ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÁC GIỐNG TIÊU CẤY MÔ PHỔ BIẾN

Dựa vào đặc tính thực vật của tiêu như hình dạng lá, mật độ chùm quả, hình thái của chùm quả, tiêu được chia thành nhiều loại giống tiêu cấy mô khác nhau. Quá trình canh tác tại từng khu vực địa lý cũng cho ra đời những giống tiêu gắn liền với tên của từng địa phương.

Hoa Việt xin chia sẻ các giống tiêu cấy mô phổ biến sau:

Giống tiêu Vĩnh Linh

Giống tiêu Lada

Giống tiêu sẻ Lộc Ninh

Giống tiêu sẻ mỡ Đăk Lăk

Giống tiêu sẻ đất đỏ Bà Rịa

Giống tiêu Ấn Độ

Giống tiêu Phú Quốc

Giống tiêu Trâu

Tham khảo thêm: Phân loại các giống tiêu cấy mô phổ biến hiện nay.

Đặc điểm thực vật của các giống tiêu cấy mô

Giống tiêu Vĩnh Linh cấy mô: Có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Trị. Kích thước lá trung bình, thon, dài, màu xanh đậm. Giống này sinh trưởng khỏe mạnh, cành vươn rộng, chùm quả trung bình, quả to đóng dày trên chùm quả. Giống tiêu Vĩnh Linh thường cho quả muộn hơn 1 năm so với các giống tiêu khác.

Giống tiêu lốt cấy mô: Có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng đầu tiên ở Bà Rịa, sau đó được các địa phương khác như Đăk Lăk, Bình Phước, Gia Lai đem về trồng thử. Đặc tính của giống tiêu Ấn Độ là: Cây sinh trưởng khỏe mạnh, kích thước lá trung bình, mép lá gợn sóng rõ, cho quả sớm, gié quả dài, quả to.

Giống tiêu sẻ cấy mô: Gồm có các giống tiêu sẻ ở khu vực Bà Rịa, Đăk Lăk, Lộc Ninh (Bình Phước). Đặc điểm chung của các giống tiêu sẻ là lá nhỏ, mép lá hơi gợn sóng, hình dáng lá thuôn dài. Chùm quả ngắn nhưng quả to và đóng dày trên gié. Tán lá hẹp, cho quả sớm và rất sai trong những năm đầu. Nhược điểm của giống tiêu sẻ là dễ bị nhiễm bệnh chết héo và năng suất giảm dần nếu không chăm bón kỹ.

Loading Facebook Comments ...