Song Ngư trên đỉnh của Nhà thứ 6 7

Song Ngư trên đỉnh của Nhà thứ 6 7

Song Ngư trên đỉnh của Nhà thứ 6

Từ khoá: Sức khoẻ và dinh dưỡng, thói quen, công việc, dịch vụ, vật nuôi
Với Virgo hoặc Scorpio tăng, bạn có thể chú ý đến chi tiết. Các khía cạnh đầy thách thức đối với Hải vương tinh, khi không được chăm sóc tốt, có thể dẫn đến những vấn đề về sức khoẻ. Khi đối phó với bất kỳ triệu chứng thể chất, luôn luôn khôn ngoan để có được một ý kiến thứ hai. Nuôi dưỡng một số sở thích sáng tạo để giảm căng thẳng tinh thần cũng như thể chất. Bạn sẽ làm tốt trong nghề Piscean như nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, hoặc làm việc trên hoặc với nước. Với sự nổi lên của Thiên Bình, bạn cần cân bằng và cân nhắc tất cả mọi thứ trong công việc, ở nhà, và thậm chí xã hội. Bạn luôn có thể dựa vào trực giác của mình để gặp bạn, dù là trong thói quen hàng ngày, công việc của bạn, hoặc khi giao dịch với những người làm việc cho bạn hoặc với bạn.

Song Ngư trên đầu của ngôi nhà thứ 7

Từ khoá: Hợp tác (hôn nhân và kinh doanh), giao dịch với công chúng, các vấn đề pháp lý
Với Song Ngư ở đây, bạn phải có Virgo trên Ascendant của bạn. Bạn có xu hướng tìm kiếm một đối tác duy tâm, một người mà bạn có thể cho vay hỗ trợ của bạn. Hoặc, bạn có thể tìm kiếm hoàng tử hoặc công chúa trong tất cả các gloiy của họ, và không ai khác sẽ làm. Với Song Ngư ở đây và Xử Nữ tăng lên, khuynh hướng để được quan trọng và chọn nit-có thể gây khó khăn trong việc đối phó với những người khác trong một tình huống mặt đối mặt. Thẩm phán tốt, cân bằng là một tài sản giúp bạn đối phó với một mức độ đáng ghét nhất định đối với những người khác. Pha trộn các vị trí của Neptune và Mercury để xác định loại đối tác mà bạn sẽ bị thu hút.

Loading Facebook Comments ...