5.6 TRIỆU USD – 127 TỶ VND, ĐỒNG HỒ VUA BẢO ĐẠI LẬP KỶ LỤC ROLEX ĐẮT TIỀN NHẤT LỊCH SỬ

5.6 TRIỆU USD – 127 TỶ VND, ĐỒNG HỒ VUA BẢO ĐẠI LẬP KỶ LỤC ROLEX ĐẮT TIỀN NHẤT LỊCH SỬ

 

Loading Facebook Comments ...